Co pro vás nemůžeme udělat ?
  • velmi rozsáhlé prezentace s potřebou tvorby aplikací
  • celoflashové weby
  • internetové obchody, ankety a podobné aplikace
Příklad úpravy fotografie pomocí Adobe Photoshop
Před úpravou ...
Foto před úpravou
...a po úpravě.
Foto po úpravě

Moderní technologie pro tvorbu webu

Technologie pro tvorbu stránek
  • HTML, XHTML - značkovací jazyk, vyvinutý speciálně pro tvorbu internetových stránek
  • Kaskádové styly CSS - jazyk, umožňující definovat vzhled stránek odděleně od obsahu. Použití kaskádových stylů má mnoho výhod, z nichž zmíníme např. výrazné zkrácení textu stránky a tím zrychlení jejího načítání a zároveň snadnější dostupnost důležitých částí textů pro vyhledávače.
  • Optimalizace pro vyhledávače SEO - souhrn mnoha pravidel, jejichž dodržování umožňuje větší viditelnost vašich informací v složitém světě internetu.
  • JavaScript - objektově orientovaný scriptovací jazyk.
Technologie pro tvorbu designu
  • Adobe Photoshop - bitmapový grafický editor, světový standard tvorby digitální grafiky. Umožňuje kvalitní práci s fotografií, různými typy písma i vektory
  • Adobe Flash CS3 Professional - nástroj pro tvorbu pohyblivých sekvencí pro webovou grafiku
Foto po úpravě     Foto po úpravě     Foto po úpravě
Autor: Rudolf Vážný
© 2008 Volfweb    Valid XHTML 1.0 Transitional